Cumartesi, 14 Ağustos 2021

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ana misyonumuz müvekkillerimizin hukuki sorunlarını çözüme kavuştururken yasal düzenlemeler kapasamında en doğru şekilde temsil edilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda danışmanlık hizmetimiz ile müvekkillerimizin hukuki sorunlarla karşılaşmadan önce hukuki ve yasal tedbirleri almasını sağlayarak daha fazla emek ve para harcamadan hukuksal güvenliklerini temin etmektir.

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi hakları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri v.b konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir.

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra ölüme bağlı tasarruflarını ve öldüklerinde mal varlıklarının kimlere, nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, aileye ilişkin nişanlanma, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, soybağı, evlat edinme, velayet, nafaka hakkı vb konuları içinde barındıran hukuk dalıdır.

KİŞİLER HUKUKU

Medeni Hukuk dalı olup, ad ve soyadın değiştirilmesi, Kişisel durum sicilinin tutulması, yaş düzeltme, nüfus kayıt işlemleri, vakıflar ve derneklere ilişkin işlemler vb. alanlarını inceler.

SİGORTA HUKUKU

Sözleşmelere dayalı zarar sigortaları (Mal sigortaları, Sorumluluk sigortaları) ve can sigortalarını (Hayat sigortaları, Sağlık sigortaları, Kaza sigortaları) kapsayan özel hukuk dalıdır.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişi anlamına gelmekte olup, bu hukuk dalı kişiler ile tüketici arasında kurulan ilişkilerdeki uyuşmazlıkları inceler.

İDARE HUKUKU

İdarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlamaktadır.

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku dalıdır. Kanunlar tarafından suç olarak tanımlanmış insan davranışının yapısını inceler ve buna özgü yaptırımlar öngörür.

YABANCILAR HUKUKU

Bu hukuk dalı devletin, ülke sınırları içerisine giriş yapan yabancılara uyguladığı kurallardan oluştur. Yabancılara uygulanacak kurallar yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre değişmektedir.

SAĞLIK HUKUKU

Kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını, toplum ve aile sağlığının korunmasını, doktor ve hasta arasındaki ilişkileri, hak, yükümlülük ve sorumlulukları düzenleyen hukuk dalıdır.

BİLİŞİM HUKUKU

Sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirler. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.