Gozalli hukuk ofisi

Başarının Sırrı:
Doğru Hukuki Strateji

Hukuki Sorunlarınıza Çözüm Bulma Yolunda Yasal Süreçlerin Karmaşıklığını Bize Bırakın, Profesyonel Hukuki Destek İçin
Avukatlık Hizmeti Alın!


Doğru Hukuki Strateji İle Sizi Başarıya Ulaştıralım.

Deneyim

Uzun yıllardır deneyimlediğimiz konularda hukuki birikimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz

Pratiklik

Bürokrasinin işlerinizi kolayca yönetmenize engel olmasını önlemek adına çaba harcıyoruz

Güvenlik

Hukuki güvenliğinizin temini için titizlikle süreci takip ediyor, maddi kayıplarınızı minimize ediyoruz

Başarılı Olduğumuz Alanlar

Sadece Ankara'da değil Türkiye'nin 81 ilinde, uzman ve deneyimli olduğumuz alanlarda başarı odaklı Avukatlık hizmeti sunmaktayız.

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi hakları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri v.b konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir.

KİRA HUKUKU

Kira hukuku, mülkiyet sahibi veya kiraya veren ile kiracı arasındaki taşınır, taşınmaz mal veya bir hakkın kiralanması ilişkilerini düzenleyen hukuki kuralları kapsayan hukuk dalıdır.

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, medeni hukukun bir alt dalı olup, aile birliğinin temelini oluşturan evlilik, nişan, soybağı, evlat edinme, velayet, nafaka, mal rejimi gibi kavramları ve bu kavramlarla ilgili uyuşmazlıkları kapsar.

GÖÇ HUKUKU

Göçmenlik hukuku, vize, ikamet, vatandaşlık başvuruları vb. prosedürlerle ilgili olarak, uluslararası anlaşmalara uygun olarak bir ülkeden başka bir ülkeye göç etme sürecinde takip edilmesi gereken yasal düzenlemeleri içerir.

MÜLTECİ HUKUKU

Mülteciler; ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen kişilerdir

TAZMİNAT HUKUKU

Bu hukuk dalı, haksız eylemler, sözleşme ihlalleri veya diğer yollarla meydana gelen zararların telafisi ve mağdurun haklarının korunmasını ele alır. Tazminat, maddi veya manevi kayıpları kapsar.

Hukuki yardıma mı ihtiyacınız var?

Hukuki yardıma ihtiyaç duyuyorsanız profesyonel hukuki destek alın.

Av. Azar GOZALLI
Müvekkillerimizin hukuki destek taleplerini doğru ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla çalışıyoruz!

Hukuk, toplum düzenini koruyan, adaleti sağlayan ve bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen önemli bir disiplindir. Gozalli Hukuk Ofisi, bu kapsamlı alanın içerisinde müvekkillerine sağladığı uzmanlık ve deneyimle öne çıkmaktadır. Hukukun temel prensipleri ışığında, adaletin tesisi ve müvekkillerin haklarının korunması için kararlılıkla çalışan ofisimiz, güncel bilgi birikimi ile hukuki ihtiyaçlara pratik ve etkili çözümler sunmaktadır. Hukuki süreçlerin karmaşıklığını anlayarak, müvekkillerimizin haklarına olan bağlılığımızı sürdürüyor ve toplumsal düzenin adalet temelinde işlemesine katkıda bulunuyoruz.

En son blog gönderileri

SSS

Sorunuz mu var ? Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Avukat ile temsil zorunlu mu? arrow-icon

Hukuk sistemimizde dava taraflarının belli istisnalar haricinde avukat ile temsili zorunlu olmadığı gibi taraflar kendilerini savunabilir veya açmış oldukları davaların takiplerini kendileri yapabilirler. Ancak kişiler kendilerini avukat ile temsil ettirerek olası zararlarını ortadan kaldırabilir veya minimize edebilirler. AİHS 6 M. 3 F. C bendinde,

“Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından yararlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli maddî olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde, resen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek;…”

düzenlemesi ile ceza yargılamalarında şüpheli veya sanığın avukat ile temsil edilmesini bir hak olarak görmüştür. Buna uygun olarak Türk Hukukunda da bu kural benimsenmiş ve belli şartlarda kişilerin avukat ile temsili zorunlu kılınmıştır. Buna göre, küçük yaşlılar, malul, sağır ve dilsiz olan şüpheli, sanık veya müştekiler ile alt sınırı 5 yıldan çok olan bir suçtan yargılanan şüpheli veya sanıklar ceza avukatı ile temsil edilmek zorundadır. Avukat ile temsile maddi gücü yetmeyen kişiler için Barolar tarafından ücretsiz avukat ataması yapılmaktadır.

Avukatlık ücreti nedir? arrow-icon
İş sahiplerinin (müvekkillerin) anlaşma sonucu görülecek iş karşılığı Avukata ödenmesi hususunda anlaştıkları ücrete ‘avukatlık ücreti’ veya ‘vekalet ücreti’ denir. Anlaşma sonucu belirlenen bu ücret 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda düzenlenmiş olup, Avukatlık Kanunun m. 164 şu şekildedir;

“Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder..."

Bu iş sahibi (müvekkil) Avukat ilişkisi vekalet akdine dayanabileceği gibi vekalet akdi olmadan da gerçekleştirilebilir.
Avukat ücreti nasıl belirlenir? arrow-icon
Vekalet ücreti, iş sahibi ve Avukat arasında, ilgili kanunlara uygun olarak her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan AAÜT’nde yer alan miktar ve oranlardan az olmamak üzere serbestçe kararlaştırılabilir. Vekalet ücreti, dava değeri veya dava konusu şeyin değeri, alacağın belli bir yüzdesi oranında kararlaştırılabilir. Avukatın davayı kazanması veya kaybetmesi vekalet ücretine hak kazanmasına mani değildir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre “avukatın ücretinin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur” Hukuki sürecin geldiği aşamanın avukatlık ücretine hak kazanmada etkisi yoktur. Yargılama giderleri olan dava harcı, tebligat ücreti, keşif, bilirkişi ücreti ve benzeri giderler ile yargılama süresince avukat tarafından işin takibi için yapacağı yol, konaklama ve benzeri masraflar avukatlık ücreti kapsamında değildir.
Avukata danışma ücretli midir? arrow-icon
Hukuki bir sorununuzla ilgili avukata soru sorma hizmeti ücretsizdir; ancak avukatın sunduğu çözüm ücretlidir. Avukatlık Kanunu'na göre, avukatlar ücretsiz olarak dava takip edemez, adınıza iş ve işlemler yapamaz ve danışmanlık hizmeti veremez. Bu nedenle, avukat aracılığıyla iş ve işlemler yapmak veya hukuki sorunlarınızı danışmak ücretlidir; bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde belirlenmiştir. Avukatlar, sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanarak gelir elde eden profesyonellerdir. Ankara'da, avukat aracılığıyla online veya yazılı danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
Avukatlık hizmeti neleri kapsar? arrow-icon
Avukatlık hizmeti geniş bir yelpazede yer alır ve çeşitli hukuki konularda destek sağlar. Temel olarak şu alanları kapsar:
  • Hukuki Danışmanlık: Hukuki sorunlarınıza yönelik bilgi ve rehberlik sağlar, mevcut durumunuzu değerlendirir ve olası hukuki adımlar konusunda yönlendirme yapar.
  • Dava Takibi ve Temsil: Hukuki süreçlerde sizin adınıza dava açabilir, mahkemelerde sizi temsil edebilir veya davalarınıza karşı savunma yapabilir.
  • Sözleşme Hazırlama ve İnceleme: Hukuki belgeleri hazırlayabilir veya mevcut sözleşmeleri inceleyerek müvekkilleri uygun şekilde bilgilendirir.
Avukatlık hizmeti, bu alanlarda uzmanlaşmış profesyoneller tarafından sunulur ve hukuki süreçlerde gerçek veya tüzel kişileri, rehberlik ve temsil etme amacını taşır.