GOZALLI

Avukatlık

Gozalli Hukuk Bürosu, çalışma alanları kapsamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, yerelde ve globalde son hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin tespiti ve temini için çalışmalarını sürdürmektedir.

Avukat

Azar Gozalli

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi hakları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri v.b konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir.

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, nişanlanma, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, soybağı, evlat edinme, velayet, nafaka hakkı vb konuları içinde barındıran hukuk dalıdır.

YABANCILAR HUKUKU

Bu hukuk dalı devletin, ülke sınırları içerisine giriş yapan yabancılara uyguladığı kurallardan oluştur. Yabancılara uygulanacak kurallar yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre değişmektedir.

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra ölüme bağlı tasarruflarını ve öldüklerinde mal varlıklarının kimlere, nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.


TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişidir. Burada hukuki ilişkinin taraflarından birinin tüketici, diğer tarafın ise satıcı, hizmet sağlayıcı veya onlar adına hareket eden gerçek ya da tüzel kişi olması gereklidir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Para ve teminat alacaklarının ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi ile kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile alacağın tahsilidir.


YARGI KARARLARI & GÖNDERİLER

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/5647 Karar No: 2016/6710 Karar tarihi: 13.04.2016 "Aile Mahkemesi" ... ile ... aralarındaki mal rejiminden kaynaklanan alacak davasının reddine dair ... Aile...
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NUMARASI: 2022/2662 KARAR NUMARASI: 2022/3734 KARAR TARİHİ: 21.03.2022 İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ İŞÇİNİN HAKLI NEDEN OLMADAN İSTİFA ETTİĞİ HİZMET DÖKÜM CETVELİNDEN İŞYERİNDE İŞ AKDİ 10/12/2013 TARİHİNDE...
YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI ESAS NO: 2019/5 KARAR NO: 2022/1 KARAR TARİHİ: 18.02.2022

Sıkça Sorulan Sorular

 • Avukat ile temsil zorunlu mu?

  Hukuk sistemimizde dava taraflarının belli istisnalar haricinde avukat ile temsili zorunlu olmadığı gibi taraflar kendilerini savunabilir veya açmış oldukları davaların takiplerini kendileri yapabilirler. Ancak kişiler kendilerini avukat ile temsil ettirerek olası zararlarını ortadan kaldırabilir veya minimize edebilirler. AİHS 6 M. 3 F. C bendinde,

  “Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından yararlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli maddî olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde, resen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek;…”

  düzenlemesi ile ceza yargılamalarında şüpheli veya sanığın avukat ile temsil edilmesini bir hak olarak görmüştür. Buna uygun olarak Türk Hukukunda da bu kural benimsenmiş ve belli şartlarda kişilerin avukat ile temsili zorunlu kılınmıştır. Buna göre, küçük yaşlılar, malul, sağır ve dilsiz olan şüpheli, sanık veya müştekiler ile alt sınırı 5 yıldan çok olan bir suçtan yargılanan şüpheli veya sanıklar ceza avukatı ile temsil edilmek zorundadır. Avukat ile temsile maddi gücü yetmeyen kişiler için Barolar tarafından ücretsiz avukat ataması yapılmaktadır.

 • Vekalet ücreti nedir?

  İş sahiplerinin (müvekkillerin) anlaşma sonucu görülecek iş karşılığı Avukata ödenmesi hususunda anlaştıkları ücrete ‘avukatlık ücreti’ veya ‘vekalet ücreti’ denir. Anlaşma sonucu belirlenen bu ücret 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda düzenlenmiş olup, Avukatlık Kanunun m. 164 şu şekildedir;

  “Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder..."

  Bu iş sahibi (müvekkil) Avukat ilişkisi vekalet akdine dayanabileceği gibi vekalet akdi olmadan da gerçekleştirilebilir.
 • Vekalet ücreti nasıl belirlenir ve neler bu ücrete dahil değildir?

  Vekalet ücreti, iş sahibi ve Avukat arasında, ilgili kanunlara uygun olarak her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan AAÜT’nde yer alan miktar ve oranlardan az olmamak üzere serbestçe kararlaştırılabilir. Vekalet ücreti, dava değeri veya dava konusu şeyin değeri, alacağın belli bir yüzdesi oranında kararlaştırılabilir. Avukatın davayı kazanması veya kaybetmesi vekalet ücretine hak kazanmasına mani değildir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre “avukatın ücretinin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur” Hukuki sürecin geldiği aşamanın avukatlık ücretine hak kazanmada etkisi yoktur. Yargılama giderleri olan dava harcı, tebligat ücreti, keşif, bilirkişi ücreti ve benzeri giderler ile yargılama süresince avukat tarafından işin takibi için yapacağı yol, konaklama ve benzeri masraflar avukatlık ücreti kapsamında değildir.

Vekaletname Bilgilerini Alın

Paylaştığınız kişisel bilgiler tarafımıza gönderilecektir.
Bunun dışında ayrıca IP adresiniz tarafımıza iletilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

E-posta bültenimize abone olabilirsiniz

Güncel içeriklerden haberdar olmak için e-posta bültenimize abone olabilirsiniz

Kaydolarak Gozalli.av.tr'den e-posta bültenleri, bildirimler ve uyarılar almayı kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.