KÜTÜPHANE

Blog yazılarımız

Kategori filtresi:

Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davasında Görevli Mahkeme

Geçici koruma kimlik belgesi nedir? 6458 sayılı Kanun uyarınca geçici koruma kapsamında Ülkemize giriş yapmış olan yabancılara idare tarafından Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca...

İşçinin davranışının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshine gerekçe olması

4857 Sayılı Kanun'un 18.maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli...

Belirsiz alacak davası açabilmek için alacağın belirsiz olmasında kriterler ve tamamlanabilir dava şartı

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Kanunu'nun 107. maddesiyle, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda yer almayan yeni bir dava...

Finansal Kiralama Sözleşmesi, Şekli, Avantajları ve Dezavantajları

Ülkemizde Finansal Kiralama Sözleşmesi Kanunu 10.06.1985 yılında yayınlanmıştır. 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile TMS 17 arasında önemli ölçüde yakınsama sağlanmıştır. (Türkiye Muhasebe Standardı...