Taşınmazların Olağan Zamanaşımı İle Kazanılması

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

TMK zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılmasını iki şekilde düzenlemiştir. Bunlardan ilki olağan zamanaşımı ile kazanma diğeri de olağanüstü zamanaşımı ile kazanmadır. Olağan zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılması TMK m. 712 hükmünde düzenlenmiştir. Bu yazımızda Olağan zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılmasına değineceğiz.

Madde 712 – Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

– KOŞULLAR –

a) Taşınmaz tapuya kaydedilmiş olmalıdır

Olağan zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılabilmesi için söz konusu taşınmazın tapuya kayıtlı bir taşınmaz olması gerekir. Bu taşınmaz arazi olabileceği gibi bir sayfaya kayıtlı bağımsız bir hak da olabilir. Tapuya kayıtlı taşınmazlardan sadece özel mülkiyete konu olabilecek olanlar olağan zamanaşımı yoluyla kazanılabilir. Kamu malı niteliğindeki malların olağan zamanaşımı yolu ile kazanılması mümkün değildir. Bunun yanı sıra tapuya kayıtlı olmayan bir taşınmazın olağan zamanaşımı ile kazanılması mümkün değildir.

b) Taşınmazın yolsuz olarak tescil edilmesi gerekir

TMK m. 712 hükmünde “geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi” ifadesi kullanıldığı için, olağan zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılmasının diğer şartı taşınmazın yolsuz olarak tescil edilmiş olmasıdır.

c) Davasız ve aralıksız 10 yıl zilyetliğinde bulunmalıdır

Taşınmaz mülkiyetinin olağan zamanaşımı ile kazanılabilmesi için taşınmaz üzerindeki zilyetliğin davasız ve aralıksız 10 yıl sürmesi gerekir. Buradaki zilyetliğin asli zilyetlik olması olması zorunlu değildir. Örenğin arazinin başkasına kiralanması suretiyle fer’i zilyetlik durumu da TMK m. 172’nin aradığı zilyetlik kapsamında mütalaa edilmelidir. 10 yıllık süre zilyetlik ve tescilin birleştiği andan başlar.

d) İyiniyet bulunmalıdır

Olağan zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılabilmesi için yolsuz tescile bağlı olarak malik görünen kişinin iyiniyetli olması gerekir. Yani taşınmazın yolsuz olarak değil; geçerli bir hukuki sebebe dayanarak kendi adına tescil edilmiş olduğunu düşünmeli ve o niyetle kullanmalıdır. İyiniyetten kasıt, kendisine düşen bütün özeni göstermesine rağmen, adına yapılan tescilin yolsuz olduğunu bilmemesidir.

– SONUÇLARI –

Yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde tapudaki yolsuz tescil düzelir ve adına yolsuz tescil yapılan kişi malik olur. Böylece tapuda hak sahibi görünmeyen kişi mülkiyet hakkını kaybeder. Şartların gerçekleşmesiyle mülkiyet kendiliğinden zilyetsahibine geçer ve herhangi bir merciden karar alınmasına gerek yoktur.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz