GOZALLI

Avukatlık

KATEGORİLER

BAŞLICA İÇERİKLER

Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davasında Görevli Mahkeme

Geçici koruma kimlik belgesi nedir? 6458 sayılı Kanun uyarınca geçici...

İşçinin davranışının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshine gerekçe olması

4857 Sayılı Kanun'un 18.maddesine göre otuz veya daha fazla...

Belirsiz alacak davası açabilmek için alacağın belirsiz olmasında kriterler ve tamamlanabilir dava şartı

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Kanunu'nun 107. maddesiyle,...

Yargıtay 9. HD kapatılması sonrası içtihat farklılıklarının görüşülmesi

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapatılması sonrasında Başkan ve Üyelerinin...

Finansal Kiralama Sözleşmesi, Şekli, Avantajları ve Dezavantajları

Ülkemizde Finansal Kiralama Kanunu 10.06.1985 yılında yayınlanmıştır. 3226...

Yeni sosyal medya yasası neler getirmektedir ?

Yeni sosyal medya yasası          Sosyal medyaya...

Taşınmazların Olağan Zamanaşımı İle Kazanılması

TMK zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılmasını iki şekilde düzenlemiştir. Bunlardan...

Mesafeli Satış Sözleşmesi – Tüm Ayrıntılarıyla

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ GENEL BİLGİ Evde, iş yerinde, seyahat ederken yani...

Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Hak Arayışları

Genel Bilgi Tüketici Hakem Heyeti İllerde Ticaret İl Müdürlükleri, İlçelerde...

İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki, Cezai ve Disiplin Sorumluluğu

İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Sorumluluğu Hukuki Sorumluluk (Tazminat davası) İcra...