KÜTÜPHANE

Mevzuatlar

Kategori filtresi:

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi – 3 Eylül 2022

2022 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (TL) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 1 Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 1200,00 Takip eden her...

2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Listesi

2022 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (TL) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate...

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ikinci el motorlu...