GOZALLI

Avukatlık

KATEGORİLER

BAŞLICA İÇERİKLER

‘El Geometrisi’ bilgisinin bir işletmenin hizmet binasına giriş yapabilmek amacıyla veri sorumlusu tarafından işlenmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı K: 2022/662, T: 7.7.2022 Kuruma intikal...

Cevap dilekçesi sunulması için süre talebinin mahkemece değerlendirmeye alınmaması

Yargıtay Kararı – 3. HD., E: 2022/3659, K: 2022/5276 "İSTANBUL ANADOLU...

Satıcının imza ve kaşesi bulunan fatura kapalı faturadır ve ödenmiş olduğuna karine teşkil eder

Yargıtay Kararı – 11. HD., E:2022/2415, K: 2022/3753 UZUNKÖPRÜ 1. ASLİYE...

Tanık Adreslerinin Bildirilmesi İçin Verilen Süreye Uyulmaması Halinde İkinci Defa Yeniden Süre Verilemez

Yargıtay Kararı - 9. HD. E: 2022/3115 K: 2022/3812 "Akçaabat 1....

İmzalı Bordroya Karşı Fazla Çalışma Yapıldığı İddiası Ancak Yazılı Delil İle İspatlanabilir

Yargıtay Kararı – 3. HD., E. 2022/3115, K. 2022/3812 "Asliye Hukuk...

Affedilen veya hoşgörü ile karşılanan olaylar nedeniyle maddi ve manevi tazminata hükmedilemez

Yargıtay Kararı HGK., E. 2017/2426 K. 2020/243 T. 4.3.2020 DAVACI : K1vekili Av. K2 DAVALI...

Birinci derece mirasçıların mirası reddetmesi halinde miras ikinci derece mirasçılara geçmez

Yargıtay Kararı - 3. HD., E. 2010/15137 K. 2010/20977...

Menfi Tespit Davası Açmadan Önce Arabuluculuğa Başvurunun Zorunlu Olmadığında İlişkin Yargı Kararları

Yargıtay 9. HD., E. 2021/2740 K. 2021/6513 T. 18.3.2021 Taraflar arasında görülen...