GOZALLI

Avukatlık

KATEGORİLER

BAŞLICA İÇERİKLER

BES sisteminde biriken iştira bedeli mal rejiminin tasfiyesine dahil edilir mi?

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/5647 Karar No: 2016/6710 Karar...

Haklı sebep göstermeden istifa eden işçinin, istifadan bir gün sonra başka iş yerinde işe girmesi

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NUMARASI: 2022/2662 KARAR NUMARASI: 2022/3734 KARAR TARİHİ:...

Taraf ıslah yapmak için süre istemişse henüz ıslah yapmadığından mahkeme tarafından ıslah için kesin süre verilemez

Yargıtay Kararı – 9. HD., E. 2021/9363, K. 2021/13549 “İŞ MAHKEMESİ” TARİHİ:...

‘El Geometrisi’ bilgisinin bir işletmenin hizmet binasına giriş yapabilmek amacıyla veri sorumlusu tarafından işlenmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı K: 2022/662, T: 7.7.2022 Kuruma intikal...

Cevap dilekçesi sunulması için süre talebinin mahkemece değerlendirmeye alınmaması

Yargıtay Kararı – 3. HD., E: 2022/3659, K: 2022/5276 "İSTANBUL ANADOLU...

Satıcının imza ve kaşesi bulunan fatura kapalı faturadır ve ödenmiş olduğuna karine teşkil eder

Yargıtay Kararı – 11. HD., E:2022/2415, K: 2022/3753 UZUNKÖPRÜ 1. ASLİYE...