Sağlık sorunları sebebi ile vesayet altına alınacak şahsın kısıtlanması için resmi sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

Yargıtay Kararı – 2. HD.,
E: 2022/4545, K: 2022/5330

“Cide Sulh Hukuk Mahkemesi”
2020/113-2020/495

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 12.05.2022 tarihli yazısı ile istenilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı dava dilekçesi ile annesi Hatice Ay’ın unutkanlık hastalığı olduğunu, gözlerinin görmediğini, kendisine bakacak durumda olmadığını, kendi işlerini yürütmekten aciz olduğunu belirterek annesinin vesayet altına alınarak kendisinin vasi olarak atanmasını talep etmiş, mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulü ile Hatice Ay’ın TMK 405. maddesi uyarınca kısıtlanmasına, davacı Şükran Ay’ın vasi olarak atanmasına karar verilmiştir. Karar istinaf edilmemesi üzerine 05.02.2021 tarihinde kesinleştirilmiş, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 12.05.2022 tarihli yazısı ile, karar ile ilgili kanun yararına temyiz talebinde bulunulmuş, dosya Dairemize gönderilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 405 inci maddesinde “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır.” hükmü, aynı Kanunun 409’uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise; “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine karar verilir. Hâkim, karar vermeden önce, kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir.” hükmü yer almaktadır.

Somut olayda dosyanın yapılan incelemesinden, kısıtlı adayı Hatice Ay’ın 01.10.2020 tarihli Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tek hekim tarafından verilen raporu dikkate alınarak davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır. TMK’nun 409. maddesi uyarınca, mahkemece resmi sağlık kurulu raporu aldırılıp sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile tek hekim tarafından düzenlenmiş rapora göre davanın kabul edilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363/1. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oy birliğiyle karar verildi.06.06.2022 (Pzt.)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz