Tenkis davası nedir, nasıl açılır, ne zaman açmak gerekir ?

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır.

     Mirasbırakan sağlığında yaptığı paylaşımlarla saklı paylı mirasçılarının haklarını azaltmış veya yok etmiş ise bu saklı paylı mirasçıları tenkis davası adı verilen bir dava açarak bu paylaşımların kendileri ile alakalı kısmını iptal ettirebilirler. Burada saklı paylı mirasçı sadece saklı payına ilişkin kısmı dava edebilir. Bunun dışında kalan oranlar üzerinde eğer paylaşım hukuka uygunsa müdahale edilemez. Bu davayı mirasçı, zararını öğrendikten itibaren 1 yıl, her halükarda 10 yıl içerisinde açabilir.

       Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır. Tenkis davası miras hukukuna ilişkin bir dava olup murisin (mirasbırakanın) ölümü halinde açılabilir. Muris sağ iken bu davanın açılması mümkün değildir. Herhangi bir gerekçe ile ihtiyati tedbir talebinde de bulunulamaz. Kısacası mirasçıların haklarının zayi olup olmadığı, miras bırakanın ölümüne bağlıdır. Tenkis davası, mirasbırakanın bazı mirasçılar aleyhine mirastan mal kaçırma işlemlerine karşı oldukça etkili bir hukuk davasıdır.
Kural olarak sadece saklı paylı mirasçılar tenkis davası açabilir. Ancak saklı paylı mirasçıların dışında, bunların alacaklıları da saklı pay hakkı sahibi mirasçılar tenkis davası açmadıkları takdirde bu davayı açma hakkına sahiptirler. Buradaki amaç, alacaklıların alacaklarına kavuşmasını sağlamaktır. Burada özellik taşıyan nokta; saklı pay mirasçısından alacaklı olan kişilerin bu davayı açma şartlarının, ellerinde saklı pay mirasçısı hakkında alınmış bir aciz vesikasının bulunması gereğidir. Aciz vesikası, mirasın açıldığı tarihte alınmalıdır. Aciz vesikası miras açıldıktan sonra alınmışsa, borçlu aleyhine mahkeme kararı veya icra takibi daha önce gerçekleşmiş olsa bile tenkis davası açılamaz.

       Tenkis davasında davalılar; mirasbırakanın tasarruf oranını aşarak saklı paylara tecavüz etmek suretiyle kanunen tenkise tabi tutulan kazandırmaların lehine yapıldığı kişilerdir. Bunlar üçüncü kişiler veya mirasçılar olabilir. Kazandırma yapılan kişinin ölmüş olması durumunda onun mirasçıları davalı olacaktır. Kazandırma birden fazla ve farklı kişilere yapılmış ise birden fazla kişi davalı olacaktır. Ancak Yargıtay istisna olarak kazandırma konusu malın üçüncü kişilere devredilmiş olması halinde bu kişilere karşı da davanın açılabileceğini kabul etmektedir. Bu şekilde açılacak dava için gerçekleşmesi gereken koşullar vardır. Mirasçı bunların tümünü dava etme hakkına sahip ise de buna mecbur değildir. Ancak bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Zira tenkiste sıra kuralları aleyhe sonuçlar doğurabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz