Ticari nitelikteki aracın üretim hatası olması nedeniyle iadesi – Yargıtay HD

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

T.C.
YARGITAY ON DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas    : 2016/15771
Karar  : 2018/685
Tarih   : 15.02.2018

Dava ticari nitelikteki aracın üretim hatası olması nedeniyle iadesi ile bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece yapılan yargılama, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davaya konu araçta herhangi bir sağa sola çekme, titreme durumunun olmadığı, aracın halen arızalı olarak kullanıldığına ilişkin iddialarının asılsız olduğu, bu durumun yapılan keşif ve düzenlenen teknik heyet raporuyla da sabit olduğu, davacının talebinin 6502 Sayılı Yasa ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımadığı, onarım hakkını kullanarak davaya konu araçtan hali hazırda faydalandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Araç ticari nitelikte olduğundan uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülmesi gerekirken, tüketici mahkemesi olarak davanın görülüp sonuçlandırılması, görev kamu düzenine ilişkin olduğundan doğru görülmemiştir.

MAHKEMESİ: Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, davacının, davalı … Bilişim ve Motorlu Araçlar San. Tic. A.Ş.’den 14/05/2012 tarihinde VF77N9HL0CJ586411 şase numaralı 2012 model Citroen Yeni Berlingo SX 1.6 Kamyoneti, 39.400.- TL bedel karşılığında satın aldığını, aracın düzenli bakımlarının yapıldığını, 01/06/2012 tarihinde aracın sola çekmesi ve 100-120 hız/km arasında titreme nedeniyle servise gittiğini rot/balans ayarı yapıldığını, arızanın yinelediğini, araç garanti süresi içinde 7 defa arızalandığından, 6502 ve 4077 Sayılı T.K.H.K. md. 13 ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 14. maddesi uyarınca garanti süresi içerisinde 7 defa arıza tekrarladığından ayıplı aracın yenisi ile değiştirilmesi veya ödenen bedelin taraflar arasında imzalanan sözleşme tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı … Otomotiv A.Ş. vekili; zamanaşımı ve görev itirazlarının olduğunu, aracın ayıplı olmadığını, hali hazırda halen kullanıldığını ve beklenen faydayı karşıladığını, davacının talebinin M.K. md. 2 ve B.K. md. 227’ye aykırı olduğunu, aksi düşünülerek aracın misli ile değiştirilmesine veya bedel iadesine karar verilmesi halinde, aracın satış tarihinden itibaren kullanım bedelinin semenden tenzil edilmesine, değer kaybının tespit edilerek araç bedelinden düşülmesine, ve araç üzerindeki takyidatların kaldırılmasına karar verilmesini, davacının talebi haksız ve yersiz olduğundan davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı … Bilişim ve Motorlu Araçlar San. Tic. A.Ş. vekili; dava konusu araçta herhangi bir ayıp olmadığını, araca davacı ile birlikte hem uzun hem de kısa yol testi yapıldığını, herhangi bir sola çekme ya da titremeye rastlanmadığını, rot kontrollerinin standart dahilinde olduğunu, davalı … A.Ş.’nin diğer davalının sadece bir şubesi olduğundan bahisle husumet itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davaya konu araçta herhangi bir sağa sola çekme, titreme durumunun olmadığı, aracın halen arızalı olarak kullanıldığına ilişkin iddialarının asılsız olduğu, bu durumun yapılan keşif ve düzenlenen teknik heyet raporuyla da sabit olduğu, davacının talebinin 6502 Sayılı Yasa ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımadığı, onarım hakkını kullanarak davaya konu araçtan hali hazırda faydalandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava ticari nitelikteki aracın üretim hatası olması nedeniyle iadesi ile bedelinin tahsili istemine ilişkin olup, araç ticari nitelikte olduğundan uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülmesi gerekirken, tüketici mahkemesi olarak davanın görülüp sonuçlandırılması, görev kamu düzenine ilişkin olduğundan doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 15/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz