Zinanın ispatı için gereken şartlar nelerdir, nasıl ispatlanabilir ?

Favorilerine ekle
Favorilerinden çıkar

Zinanın ispatı nasıl sağlanabilir ? Aldatma eyleminin ispatı için aranan şartlar ve ispat araçları nelerdir ? TMK’da ispat şartları mevcut mu ? Zina yapmak suç sayılır mı ? Mal rejimine etkisi nedir ?

Zina sebebiyle boşanmak, boşanma davaları arasında önem arz eden bir dava türüdür. Boşanma sebepleri arasında yer alan zina, evli bir kişinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek eşi dışındaki birisiyle evlilik dışı ilişki yaşamasıdır. Medeni Kanun’da zina tanımı, İslam Hukuku kapsamındaki zinadan farklı olduğundan evli olmayan bir kişinin yaşadığı ilişkiler hukuken “zina” olarak kabul edilmez. Sadece evli eşin, eşini bir başkasıyla aldatması durumu zina olarak kabul edilmektedir.

Zina yapmak Türk Ceza Kanunu’na göre suç olarak tanımlanmamıştır. Dolayısıyla zina yapmak mevzuatımız çerçevesinde sadece boşanmak ve tazminat talep etmek için bir neden oluşturmakta ancak ceza hukuku anlamında cezai bir yaptırıma sebep olmamaktadır. Ayrıca zina, boşanma hukuku kapsamında bir tazminat sebebi ve mal rejiminin tasfiyesini etkileme özelliği olan bir durumdur.

EVLİLİKTE ALDATMA EYLEMİ VE MANEVİ TAZMİNAT SORUMLULUĞU – HGK KARARI

Zinanın ispatı için mutlaka zinaya ilişkin delil sunulması zorunludur. Zinaya yönelik delil olmaksızın ispatından söz edilemez. Dolayısıyla bir şahıs, eşinin zina yaptığından başka bir deyişle aldatıldığından %100 emin olsa bile eğer zinayı ispatlayacak bir delili yoksa veya böyle bir delili elde edebileceği bir yer bilmiyorsa zinanın ispatlanması mümkün olmayacaktır. Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) zinanın ispatı için özel bir takım deliller aranmamıştır. Bu bakımdan hakimi ikna edecek ve hukuka uygun yollarla elde edilmiş her türlü delil, zinanın ispatı bakımından önem taşıyacaktır.

İki kişiyi yanyana veya yemek yerken ya da aynı masada otururken gösteren her fotoğraf veya video kaydı zinayı ispatlamaz. Zira bir kadın ile erkek aralarında özel bir ilişki olmadan da medeni bir şekilde aynı masada kişiler oturabilirler. Zinanın ispatı bakımından bu tür görüntülerin iki kişiyi yanyana göstermekten öte aralarında özel bir ilişki olduğunu gösterecek nitelikte olması gerekir.

Uygulamada zina sebepli açılan boşanma davalarında çok çeşitli türde deliller mahkemeye sunulabilmektedir. Bunlar genel olarak evlilik dışı ilişkiyi ispatlayan video, fotoğraf, bilgisayar ve internet kayıtları, telefonla mesajlaşma, arama kayıtları ve benzeri delillerdir. Elbette deliller yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Her olayın özelliğine göre farklı delillerle de zinanın ispatlanması mümkündür. Zinanın tanıkla ispatı durumuna bakacak olursak; eğer zinayı ispatlayacak başka bir delil yoksa ve tanık anlatımları hakim nazarında dürüst, çelişkisiz ve gerçekçi bulunursa tanıkla da zinanın ispatı olanak dahilindedir. Ancak, tanık dışında başka somut deliller sunulması zinanın ispatı bakımından kuşkusuz daha etkili olacaktır.

Yargıtay’a göre zinanın illa eylemin vukuu anında ispatlanması gerekmez. Zina eyleminin gerçekleştiği kuvvetli emareler ile ortaya konabiliyorsa, ispat gerçekleşmiş sayılacaktır. Örneğin, zina eden eşin, diğer kişi ile imam nikahı kıydığı, beraber yaşadığı, bu kişiye ev tuttuğu, otelde aynı odada kaldıkları vb ispatlanabiliyorsa, zina da ispatlanmış sayılacaktır.

İlgili Yargıtay kararından örnek vermek gerekirse: “Davalı-davacı (koca) vekili, birleşen boşanma davasını 31.7.2008 tarihli oturumda zina (TMK. m. 161) sebebine dayandırdıklarını açıklamış, mahkemece de birleşen boşanma davasının bu sebebe dayandığı kabul edilmiştir. Dosyada davacı-davalının zina yaptığına ilişkin yeterli kanıt bulunmamaktadır. Aynı işyerinde çalışan bir başka erkekle telefonla görüşme, mesaj gönderme ve bu kişinin arabasına binmiş olma, zinaya delalet eden davranışlar niteliğinde değildir. Zina sübut bulmamıştır. Açıklanan nedenle davalı-davacnın zina sebebine dayanan boşanma davasının reddi gerekirken yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” (Yargıtay 2.Hukuk Dairesi E. 2008/20278 K. 2010/1423 T. 1.2.2010)

Mal Rejimine Etkisi; Zina sebebiyle açılan boşanma davasının ispatlanması ve kabul edilmesi halinde, hakkaniyet gerektiriyorsa kusurlu eşin mal rejimi bakımından hakkı olan artık değerdeki payının azaltılmasına veya tamamen kaldırılmasına karar verebilir. Bu bakımdan zina davasını ispat etmek mal rejimlerine bağlı alacaklar ve mal paylaşımı bakımından önem taşımaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz