BAŞLICA İÇERİKLER

İcra takibine itiraz dilekçesinde itiraz kelimesinin geçmemesi halinde takibe devam olunur

Yargıtay Kararı - 12. HD., E. 2018/9753 K. 2018/14304 T. 26.12.2018 "İcra...

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE...

Haksız yere hapis yatma bedelini kimler talep edebilir ?

Ceza yargılamasında haksız ve uzun tutukluluk süreleri hemen her...