Pazartesi, 15 Şubat 2021
Ana Sayfa Genel

Genel

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin...

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve...

Mesafeli Satış Sözleşmesi – Tüm Ayrıntılarıyla

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ GENEL BİLGİ Evde, iş yerinde, seyahat ederken yani günün herhangi bir saatinde televizyon veya internet aracılığıyla herhangi bir ürünün alış verişini yapabilmektesiniz. Özellikle...

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli ve Şekle Aykırılık

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tanımı Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin, arsa paylarının bir bölümünü müteahhide geçirme borcu altına girdiği buna karşılık müteahhidin ise,...

Boşanma davası süreci nasıl işler ?

BOŞANMA DAVASI Boşanma sürecinde evliliğin sonlandırılması ancak Medeni Kanun’da belirlenmiş haklı boşanma nedenleri kapsamında yapılabilir. Kanun Hangi hallerde boşanma davası açılabileceğini açıkça ifade etmektedir. Bu...

Tüketici kimdir, Hangi işlemler tüketici işlemleridir ?

Tüketici kimdir ? Tüketici olarak kabul edilebilmek için, ticari veya mesleki amaçla hareket etmemek gerekir. Tüketimden bahsedilebilmesi için alınan malın veya hizmetini başka bir malın...

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine...

TEBLİGAT ALANLARIN RESEN SİGORTALI SAYILMASI

SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 25.01.2018 tarihli 2018/4 sayılı Genelgesi ile 2015/25 sayılı Genelgede değişiklik yapılmıştır. PTT memurlarınca yapılan tebligatların resmi kurumlarca düzenlenen belgeler...

2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblâğ ile...

Evlilik dışı doğan çocuğun ve Evlatlığın mirasçılığı

Evlilik dışı doğan çocuk, aralarında evlilik akdi bulunmayan kişilerin birliktelikleri sonucu hukuki varlık kazanan çocuktur. Evlilik dışında doğan çocuk, tıpkı evlilik birliği içinde doğan çocuk...

Zinanın ispatı için gereken şartlar nelerdir, nasıl ispatlanabilir ?

Zinanın ispatı nasıl sağlanabilir ? Aldatma eyleminin ispatı için aranan şartlar ve ispat araçları nelerdir ? TMK'da ispat şartları mevcut mu ? Zina yapmak...

Şirketin amacı ve işletme konusu dışında yapılan işlemler şirketi bağlar...

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile ilgili olarak sıklıkla duyulan bir kavram olan “ultra vires” ticaret şirketlerinin ana sözleşmelerinde yazılı olan konular dışında hukuki işlem...