Salı, 16 Şubat 2021
Ana Sayfa Kararlar

Kararlar

Ücreti verilmiş olsa bile 270 saati aşan fazla çalışma halinde...

Yargıtay 7. HD., E. 2014/19129 K. 2015/13542 T. 2.7.2015 Mahkemesi : Konya 1. İş Mahkemesi Tarihi : 12/09/2014 Numarası : 2013/371-2014/633 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi...

Radar denetimi yapıldığına dair uyarı işareti konulmadan ceza kesilemez

Yargıtay 7. CD., E. 2014/2954 K. 2014/14281 T. 08.07.2014 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı F.. A.. hakkında Alaşehir Trafik Denetleme Birim...

Kocanın karısına ‘oğlum’ diye hitap etmesi, kiloları ile dalga geçmesi,...

Yargıtay 2. HD., E. 2016/6232 K. 2017/11551 T. 24.10.2017 "Aile Mahkemesi" DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası...

Evde boğma rakı üretmek hapis cezasını gerektirir

Yargıtay 7. CD., E. 2014/17429 K. 2015/16094 T. 11.5.2015 "Asliye Ceza Mahkemesi" SUÇ : 4733 sayılı Yasa'ya aykırılık Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi...

Sanığın eve kuma getirmesi, kötü davranış ve tutum sergilemesi eylemi...

Yargıtay 18. CD., E. 2015/23641 K. 2017/1535 T. 13.2.2017 "Sulh Ceza Mahkemesi" SUÇ : Kötü muamele HÜKÜM : Beraat Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği...

Havale bir ödeme yöntemi olup açıklama yazılmamış olsa bile bu...

"...borçtan sorumluluğunun söz konusu olacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmişse de; havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir..."

Şüphelinin aynı olayla ilgili kollukta ikinci defa ifadesi alınamaz. İkinci...

Yargıtay 6. CD., E. 2010/30146 K. 2011/6501 T. 05.05.2011 Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Diğer temyiz...

Eşinin e-devlet şifresini kendisinden habersiz alarak eşinin kişisel verilerine erişen...

Yargıtay 4. HD., E. 2016/2970 K. 2017/8273 T. 13.12.2017 "Asliye Hukuk Mahkemesi" Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 04/12/2013 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat...

Kadının aşırı kıskançlığı erkeğin güven sarsıcı hareketlerinden kaynaklanıyorsa bu kadına...

Yargıtay 2. HD., E. 2019/1370 K. 2019/6652 T. 23.5.2019 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm...

Avukatın masraf ve vekalet ücreti aldığı halde dava açmaması görevi...

Yargıtay 5. CD., E. 2015/4181 K. 2019/344 T. 10.1.2019 "Ağır Ceza Mahkemesi"G SUÇ : İcrai davranışla görevi kötüye kullanma HÜKÜM : İhmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan mahkumiyet Mahalli mahkemece...

İş yerinin tuvaletinde sigara içmek işten atılma sebebidir

Yargıtay . HD., E. 2016/11845 K. 2016/14174 T. 10.5.2016 "İş Mahkemesi" DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi...